top of page

Profile

Join date: Sep 23, 2022

Posts

Apr 21, 20231 min
พาลูกขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้ลูกหลับสบายตลอดทาง
หยุดยาวที่ผ่านมานี้มีคุณแม่หลายบ้านพาลูกน้อยออกเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกค่ะ ช่วงนี้หลังไมค์ของนุชจึงมีคุณแม่ถาม (แกมระบาย) มาหลายท่าน...

256
0
Feb 6, 20231 min
ถึงเวลาต้องลดรอบนอนกลางวันหรือยัง
เคยสงสัยไหมคะว่า ลูกเราจะต้องนอนกลางวัน 2 รอบแบบนี้ไปถึงกี่เดือนนะ แล้วเมื่อไหร่จะลดเหลือ 1 รอบ หรือเมื่อไหร่ที่น้องจะไม่ต้องนอนกลางวันแล...

22
0
Jan 15, 20231 min
Witching Hour แฝดน้องตัวร้ายของ Colic ที่ทำให้ลูกร้องไห้หนักมากตอนโพล้เพล้
ถ้าลูกคุณแม่อายุได้ราว ๆ 2 เดือน และมักจะร้องไห้งอแงหนักมากช่วงประมาณ 5 โมงเย็นไปถึง 5 ทุ่ม ปลอบยังไงก็ไม่สงบ ป้อนนมก็แล้ว จับเรอก็แล้ว...

82
0

Patranuch KItcharoen

Admin
More actions
bottom of page